BGL - Bearings / Hydraulic Adapter Sleeve
Bearings / Hydraulic Adapter Sleeve
dBearing ID
lSleeve Length
d1Shaft Measurements
  Code   d
mm
l
mm
Hydraulic Adapter Sleeves (d1)
22332K 160 147 OH 2332H (140 mm)
OHA 2332H (138,11 mm (5.7/16"))
OHE 2332H (139,7 mm (5.1/2"))
23232K 160 147 OH 2332H (140 mm)
OHA 2332H (138,11 mm (5.7/16"))
OHE 2332H (139,7 mm (5.1/2"))
C3232K 160 147 OH 2332HL (140 mm)
OHA 3132HL (138,11 mm (5.7/16"))
OHE 2332HL (139,7 mm (5.1/2"))
22334K 170 154 OH 2334H (150 mm)
OHA 2334H (150,81 mm (5.15/16"))
OHE 2334H (152,4 mm (6"))
OHS 2334H (149,22 mm (5.7/8"))
23234K 170 154 OH 2334H (150 mm)
OHA 2334H (150,81 mm (5.15/16"))
OHE 2334H (152,4 mm (6"))
OHS 2334H (149,22 mm (5.7/8"))
22336K 180 161 OH 2336H (160 mm)
OHA 2336H (163,51 mm (6.7/16"))
OHE 2336H (165,1 mm (6.1/2"))
OHS 2336H (161,92 mm (6.3/8"))
23236K 180 161 OH 2336H (160 mm)
OHA 2336H (163,51 mm (6.7/16"))
OHE 2336H (165,1 mm (6.1/2"))
OHS 2336H (161,92 mm (6.3/8"))
C3236K 180 161 OH 2336H (160 mm)
OHA 2336H (163,51 mm (6.7/16"))
OHE 2336H (165,1 mm (6.1/2"))
OHS 2336H (161,92 mm (6.3/8"))
22338K 190 169 OH 2338H (170 mm)
OHA 2338H (176,21 mm (6.15/16"))
OHE 2338H (171,45 mm (6.3/4"))
OHS 2338H (168,27 mm (6.5/8"))
23238K 190 169 OH 2338H (170 mm)
OHA 2338H (176,21 mm (6.15/16"))
OHE 2338H (171,45 mm (6.3/4"))
OHS 2338H (168,27 mm (6.5/8"))
22340K 200 176 OH 2340H (180 mm)
OHA 2340H (182,56 mm (7.3/16"))
OHE 2340H (177,8 mm (7"))
OHS 2340H (180,97 mm (7.1/8"))
23240K 200 176 OH 2340H (180 mm)
OH 2340 LH (180 mm)
OHA 2340H (182,56 mm (7.3/16"))
OHA 2340 LH (182,56 mm)
OHE 2340H (177,8 mm (7"))
OHE 2340 LH (177,8 mm)
OHS 2340H (180,97 mm (7.1/8"))
OHS 2340 LH (180,97 mm)
22344K 220 186 OH 2344H (200 mm)
OH 2344XH (200 mm)
OHA 2344H (201,61 mm (7.15/16"))
OHA 2344XH (201,61 mm (7.15/16"))
OHE 2344H (203,2 mm (8"))
OHE 2344XH (203,2 mm (8"))
23244K 220 186 OH 2344H (200 mm)
OH 2344XH (200 mm)
OHA 2344H (201,61 mm (7.15/16"))
OHA 2344XH (201,61 mm (7.15/16"))
OHE 2344H (203,2 mm (8"))
OHE 2344XH (203,2 mm (8"))
22348K 240 199 OH 2348H (220 mm)
OH 2348XH (220 mm)
OHA 2348H (214,31 mm (8.7/16"))
OHA 2348 XH (214,31 mm)
OHE 2348H (215,9 mm (8.1/2"))
OHE 2348XH (215,9 mm (8.1/2"))
23248K 240 199 OH 2348H (220 mm)
OH 2348XH (220 mm)
OHA 2348H (214,31 mm (8.7/16"))
OHA 2348 XH (214,31 mm)
OHE 2348H (215,9 mm (8.1/2"))
OHE 2348XH (215,9 mm (8.1/2"))
22352K 260 211 OH 2352H (240 mm)
OH 2352XH (240 mm)
OHA 2352H (239,71 mm (9.7/16"))
OHA 2352 XH (239,71 mm)
OHE 2352H (241,3 mm (9.1/2"))
OHE 2352XH (241,3 mm (9.1/2"))
23252K 260 211 OH 2352H (240 mm)
OH 2352XH (240 mm)
OHA 2352H (239,71 mm (9.7/16"))
OHA 2352 XH (239,71 mm)
OHE 2352H (241,3 mm (9.1/2"))
OHE 2352XH (241,3 mm (9.1/2"))
22356K 280 224 OH 2356H (260 mm)
OH 2356XH (260 mm)
OHA 2356H (265,11 mm (10.7/16"))
OHA 2356XH (265,11 mm (10.7/16"))
OHE 2356H (254 mm (10"))
OHE 2356XH (254 mm (10"))
23256K 280 224 OH 2356H (260 mm)
OH 2356XH (260 mm)
OHA 2356H (265,11 mm (10.7/16"))
OHA 2356XH (265,11 mm (10.7/16"))
OHE 2356H (254 mm (10"))
OHE 2356XH (254 mm (10"))
240/1000K30 1000 562 OH 240/1000H (950 mm)
240/1060K30 1060 588 OH 240/1060H (1000 mm)
240/500K30 500 309 OH 240/500H (470 mm)
240/530K30 530 343 OH 240/530H (500 mm)
240/560K30 560 358 OH 240/560H (530 mm)
240/600K30 600 377 OH 240/600H (560 mm)
240/630K30 630 395 OH 240/630H (600 mm)
240/670K30 670 418 OH 240/670H (630 mm)
240/710K30 710 438 OH 240/710H (670 mm)
240/750K30 750 460 OH 240/750H (710 mm)
  Code   d
mm
l
mm
Hydraulic Adapter Sleeves (d1)
240/800K30 800 475 OH 240/800H (750 mm)
240/850K30 850 495 OH 240/850H (800 mm)
240/900K30 900 520 OH 240/900H (850 mm)
240/950K30 950 557 OH 240/950H (900 mm)
24032K30 160 118 OH 24032H (140 mm)
24034K30 170 130 OH 24034H (150 mm)
24036K30 180 140 OH 24036H (160 mm)
24038K30 190 143 OH 24038H (170 mm)
24040K30 200 153 OH 24040H (180 mm)
24044K30 220 162 OH 24044H (200 mm)
24048K30 240 167 OH 24048H (220 mm)
24052K30 260 190 OH 24052H (240 mm)
24056K30 280 195 OH 24056H (260 mm)
OHA 24056H (265,1125 mm)
24060K30 300 220 OH 24060H (280 mm)
24064K30 320 220 OH 24064H (300 mm)
24068K30 340 244 OH 24068H (320 mm)
24072K30 360 244 OH 24072H (340 mm)
24076K30 380 248 OH 24076H (360 mm)
24080K30 400 272 OH 24080H (380 mm)
24084K30 420 274 OH 24084H (400 mm)
24088K30 440 294 OH 24088H (410 mm)
24092K30 460 300 OH 24092H (430 mm)
24096K30 480 301 OH 24096H (450 mm)
241/1000K30 1000 755 OH 241/1000H (950 mm)
241/1060K30 1060 775 OH 241/1060H (1000 mm)
241/500K30 500 430 OH 241/500H (470 mm)
241/530K30 530 440 OH 241/530H (500 mm)
241/560K30 560 468 OH 241/560H (530 mm)
241/600K30 600 490 OH 241/600H (560 mm)
241/630K30 630 525 OH 241/630H (600 mm)
  Code   d
mm
l
mm
Hydraulic Adapter Sleeves (d1)
241/670K30 670 548 OH 241/670H (630 mm)
241/710K30 710 577 OH 241/710H (670 mm)
241/750K30 750 622 OH 241/750H (710 mm)
241/800K30 800 627 OH 241/800H (750 mm)
241/850K30 850 658 OH 241/850H (800 mm)
241/900K30 900 685 OH 241/900H (850 mm)
241/950K30 950 715 OH 241/950H (900 mm)
24132K30 160 148 OH 24132H (140 mm)
24134K30 170 149 OH 24134H (150 mm)
24136K30 180 159 OH 24136H (160 mm)
24138K30 190 172 OH 24138H (170 mm)
24140K30 200 185 OH 24140H (180 mm)
24144K30 220 199 OH 24144H (200 mm)
24148K30 240 212 OH 24148H (220 mm)
24152K30 260 235 OH 24152H (240 mm)
24156K30 280 238 OH 24156H (260 mm)
24160K30 300 258 OH 24160H (280 mm)
24164K30 320 278 OH 24164H (300 mm)
24168K30 340 317 OH 24168H (320 mm)
24172K30 360 321 OH 24172H (340 mm)
24176K30 380 323 OH 24176H (360 mm)
24180K30 400 332 OH 24180H (380 mm)
24184K30 420 372 OH 24184H (400 mm)
24188K30 440 372 OH 24188H (410 mm)
24192K30 460 398 OH 24192H (430 mm)
24196K30 480 408 OH 24196H (450 mm)
230/1000K 1000 430 OH 30/1000H (950 mm)
230/1060K 1060 447 OH 30/1060H (1000 mm)
230/500K 500 247 OH 30/500H (470 mm)
OHE 30/500H (469,9 mm (18.1/2"))
C30/500K 500 247 OH 30/500H (470 mm)
OHE 30/500H (469,9 mm (18.1/2"))
  Code   d
mm
l
mm
Hydraulic Adapter Sleeves (d1)
230/530K 530 265 OH 30/530H (500 mm)
C30/530K 530 265 OH 30/530H (500 mm)
230/560K 560 282 OH 30/560H (530 mm)
C30/560K 560 282 OH 30/560H (530 mm)
230/600K 600 289 OH 30/600H (560 mm)
C30/600K 600 289 OH 30/600H (560 mm)
230/630K 630 301 OH 30/630H (600 mm)
C30/630K 630 301 OH 30/630H (600 mm)
230/670K 670 324 OH 30/670H (630 mm)
C30/670K 670 324 OH 30/670H (630 mm)
230/710K 710 342 OH 30/710H (670 mm)
C30/710K 710 342 OH 30/710H (670 mm)
230/750K 750 356 OH 30/750H (710 mm)
230/800K 800 366 OH 30/800H (750 mm)
230/850K 850 380 OH 30/850H (800 mm)
230/900K 900 400 OH 30/900H (850 mm)
C30/900K 900 400 OH 30/900H (850 mm)
230/950K 950 420 OH 30/950H (900 mm)
20232K 160 93 OH 3032H (140 mm)
OHA 3032H (138,11 mm (5.7/16"))
OHE 3032H (139,7 mm (5.1/2"))
23032K 160 93 OH 3032H (140 mm)
OHA 3032H (138,11 mm (5.7/16"))
OHE 3032H (139,7 mm (5.1/2"))
C3032K 160 93 OH 3032H (140 mm)
OH 3032HE (140 mm)
OHA 3032H (138,11 mm (5.7/16"))
OHA 3032HE (138,11 mm)
OHE 3032H (139,7 mm (5.1/2"))
OHE 3032HE (139,7 mm)
20234K 170 101 OH 3034H (150 mm)
OHA 3034H (150,81 mm (5.15/16"))
OHE 3034H (152,4 mm (6"))
OHS 3034H (149,22 mm (5.7/8"))
23034K 170 101 OH 3034H (150 mm)
OHA 3034H (150,81 mm (5.15/16"))
OHE 3034H (152,4 mm (6"))
OHS 3034H (149,22 mm (5.7/8"))
C3034K 170 101 OH 3034H (150 mm)
OH 3034HE (150 mm)
OHA 3034H (150,81 mm (5.15/16"))
OHA 3034HE (150,81 mm)
OHE 3034H (152,4 mm (6"))
OHE 3034HE (152,4 mm)
OHS 3034H (149,22 mm (5.7/8"))
OHS 3034HE (149,22 mm)
20236K 180 109 OH 3036H (160 mm)
OHA 3036H (163,51 mm (6.7/16"))
OHE 3036H (165,1 mm (6.1/2"))
OHS 3036H (161,92 mm (6.3/8"))
20336K 180 109 OH 3036H (160 mm)
OHA 3036H (163,51 mm (6.7/16"))
OHE 3036H (165,1 mm (6.1/2"))
OHS 3036H (161,92 mm (6.3/8"))
23036K 180 109 OH 3036H (160 mm)
OHA 3036H (163,51 mm (6.7/16"))
OHE 3036H (165,1 mm (6.1/2"))
OHS 3036H (161,92 mm (6.3/8"))
C3036K 180 109 OH 3036H (160 mm)
OH 3036HE (160 mm)
OHA 3036H (163,51 mm (6.7/16"))
OHA 3036HE (163,51 mm)
OHE 3036H (165,1 mm (6.1/2"))
OHE 3036HE (165,1 mm (6.1/2"))
OHS 3036H (161,92 mm (6.3/8"))
OHS 3036HE (161,92 mm)
20238K 190 112 OH 3038H (170 mm)
OHA 3038H (176,21 mm (6.15/16"))
OHE 3038H (171,45 mm (6.3/4"))
OHS 3038H (168,27 mm (6.5/8"))
20338K 190 112 OH 3038H (170 mm)
OHA 3038H (176,21 mm (6.15/16"))
OHE 3038H (171,45 mm (6.3/4"))
OHS 3038H (168,27 mm (6.5/8"))
  Code   d
mm
l
mm
Hydraulic Adapter Sleeves (d1)
23038K 190 112 OH 3038H (170 mm)
OHA 3038H (176,21 mm (6.15/16"))
OHE 3038H (171,45 mm (6.3/4"))
OHS 3038H (168,27 mm (6.5/8"))
C3038K 190 112 OH 3038H (170 mm)
OHA 3038H (176,21 mm (6.15/16"))
OHE 3038H (171,45 mm (6.3/4"))
OHS 3038H (168,27 mm (6.5/8"))
20240K 200 120 OH 3040H (180 mm)
OHA 3040H (182,56 mm (7.3/16"))
OHE 3040H (177,8 mm (7"))
OHS 3040H (180,97 mm (7.1/8"))
20340K 200 120 OH 3040H (180 mm)
OHA 3040H (182,56 mm (7.3/16"))
OHE 3040H (177,8 mm (7"))
OHS 3040H (180,97 mm (7.1/8"))
23040K 200 120 OH 3040H (180 mm)
OHA 3040H (182,56 mm (7.3/16"))
OHE 3040H (177,8 mm (7"))
OHS 3040H (180,97 mm (7.1/8"))
C3040K 200 120 OH 3040H (180 mm)
OHA 3040H (182,56 mm (7.3/16"))
OHE 3040H (177,8 mm (7"))
OHS 3040H (180,97 mm (7.1/8"))
20244K 220 126 OH 3044H (200 mm)
OHA 3044H (201,61 mm (7.15/16"))
OHE 3044H (203,2 mm (8"))
20344K 220 126 OH 3044H (200 mm)
OHA 3044H (201,61 mm (7.15/16"))
OHE 3044H (203,2 mm (8"))
23044K 220 126 OH 3044H (200 mm)
OHA 3044H (201,61 mm (7.15/16"))
OHE 3044H (203,2 mm (8"))
C3044K 220 126 OH 3044H (200 mm)
OHA 3044H (201,61 mm (7.15/16"))
OHE 3044H (203,2 mm (8"))
20248K 240 133 OH 3048H (220 mm)
OHA 3048H (214,3125 mm (8.7/16"))
OHE 3048H (215,9 mm (8.1/2"))
20348K 240 133 OH 3048H (220 mm)
OHA 3048H (214,3125 mm (8.7/16"))
OHE 3048H (215,9 mm (8.1/2"))
23048K 240 133 OH 3048H (220 mm)
OHA 3048H (214,3125 mm (8.7/16"))
OHE 3048H (215,9 mm (8.1/2"))
C3048K 240 133 OH 3048H (220 mm)
OHA 3048H (214,3125 mm (8.7/16"))
OHE 3048H (215,9 mm (8.1/2"))
20252K 260 145 OH 3052H (240 mm)
OHA 3052H (239,71 mm (9.7/16"))
OHE 3052H (241,3 mm (9.1/2"))
23052K 260 145 OH 3052H (240 mm)
OHA 3052H (239,71 mm (9.7/16"))
OHE 3052H (241,3 mm (9.1/2"))
C3052K 260 145 OH 3052H (240 mm)
OHA 3052H (239,71 mm (9.7/16"))
OHE 3052H (241,3 mm (9.1/2"))
20256K 280 152 OH 3056H (260 mm)
OHA 3056H (265,11 mm (10.7/16"))
OHE 3056H (254 mm (10"))
23056K 280 152 OH 3056H (260 mm)
OHA 3056H (265,11 mm (10.7/16"))
OHE 3056H (254 mm (10"))
C3056K 280 152 OH 3056H (260 mm)
OHA 3056H (265,11 mm (10.7/16"))
OHE 3056H (254 mm (10"))
23060K 300 168 OH 3060H (280 mm)
OHA 3060H (277,81 mm (10.15/16"))
OHE 3060H (279,4 mm (11"))
C3060K 300 168 OH 3060H (280 mm)
OHA 3060H (277,81 mm (10.15/16"))
OHE 3060H (279,4 mm (11"))
23064K 320 171 OH 3064H (300 mm)
OHA 3064H (303,2125 mm)
OHE 3064H (292,1 mm (11.1/2"))
C3064K 320 171 OH 3064H (300 mm)
OHA 3064H (303,2125 mm)
OHE 3064H (292,1 mm (11.1/2"))
23068K 340 187 OH 3068H (320 mm)
OHA 3068H (315,91 mm (12.7/16"))
OHE 3068H (304,8 mm (12"))
C3068K 340 187 OH 3068H (320 mm)
OHA 3068H (315,91 mm (12.7/16"))
OHE 3068H (304,8 mm (12"))
23072K 360 188 OH 3072H (340 mm)
OHA 3072H (341,3125 mm (13.7/16"))
OHE 3072H (330,2 mm (13"))
C3072K 360 188 OH 3072H (340 mm)
OHA 3072H (341,3125 mm (13.7/16"))
OHE 3072H (330,2 mm (13"))
23076K 380 193 OH 3076H (360 mm)
OHA 3076H (354,0125 mm (13.15/16"))
OHE 3076H (355,6 mm (14"))
C3076K 380 193 OH 3076H (360 mm)
OHA 3076H (354,0125 mm (13.15/16"))
OHE 3076H (355,6 mm (14"))
  Code   d
mm
l
mm
Hydraulic Adapter Sleeves (d1)
23080K 400 210 OH 3080H (380 mm)
OHE 3080H (381 mm (15"))
C3080K 400 210 OH 3080H (380 mm)
OHE 3080H (381 mm (15"))
23084K 420 212 OH 3084H (400 mm)
OHE 3084H (400,05 mm (15.3/4"))
C3084K 420 212 OH 3084H (400 mm)
OHE 3084H (400,05 mm (15.3/4"))
23088K 440 228 OH 3088H (410 mm)
OHE 3088H (406,4 mm (16"))
23092K 460 234 OH 3092H (430 mm)
OHE 3092H (431,8 mm (17"))
C3092K 460 234 OH 3092H (430 mm)
OHE 3092H (431,8 mm (17"))
23096K 480 237 OH 3096H (450 mm)
OHE 3096H (457,2 mm (18"))
C3096K 480 237 OH 3096H (450 mm)
OHE 3096H (457,2 mm (18"))
222/1000K 1000 609 OH 31/1000H (950 mm)
231/1000K 1000 584 OH 31/1000H (950 mm)
OH 31/1000HTL (950 mm)
222/1060K 1060 622 OH 31/1060H (1000 mm)
231/1060K 1060 597 OH 31/1060H (1000 mm)
OH 31/1060HTL (1000 mm)
231/500K 500 344 OH 31/500H (470 mm)
OH 31/500HTL (470 mm)
OHE 31/500H (469,9 mm (18.1/2"))
OHE 31/500HTL (469,9 mm (18.1/2"))
C31/500K 500 344 OH 31/500H (470 mm)
OH 31/500HTL (470 mm)
OHE 31/500H (469,9 mm (18.1/2"))
OHE 31/500HTL (469,9 mm (18.1/2"))
222/530K 530 352 OH 31/530H (500 mm)
OH 31/530HTL (500 mm)
231/530K 530 352 OH 31/530H (500 mm)
OH 31/530HTL (500 mm)
C31/530K 530 352 OH 31/530H (500 mm)
OH 31/530HTL (500 mm)
222/560K 560 367 OH 31/560H (530 mm)
OH 31/560HTL (530 mm)
231/560K 560 367 OH 31/560H (530 mm)
OH 31/560HTL (530 mm)
600 389 OH 3134HE (150 mm)
OHA 3134HE (150,81 mm)
OHE 3134HE (152,4 mm)
OHS 3134HE (149,22 mm)
OH 3044 XH (200 mm)
OH 3048 XH (220 mm)
OH 3052 XH (240 mm)
OH 31/600H (560 mm)
OH 31/600HTL (560 mm)
222/600K 600 389 OH 31/600H (560 mm)
OH 31/600HTL (560 mm)
231/600K 600 389 OH 31/600H (560 mm)
OH 31/600HTL (560 mm)
222/630K 630 404 OH 31/630H (600 mm)
OH 31/630HTL (600 mm)
231/630K 630 404 OH 31/630H (600 mm)
OH 31/630HTL (600 mm)
222/670K 670 430 OH 31/670H (630 mm)
OH 31/670HTL (630 mm)
231/670K 670 430 OH 31/670H (630 mm)
OH 31/670HTL (630 mm)
222/710K 710 451 OH 31/710H (670 mm)
OH 31/710HTL (670 mm)
231/710K 710 451 OH 31/710H (670 mm)
OH 31/710HTL (670 mm)
222/750K 750 471 OH 31/750H (710 mm)
OH 31/750HTL (710 mm)
  Code   d
mm
l
mm
Hydraulic Adapter Sleeves (d1)
231/750K 750 471 OH 31/750H (710 mm)
OH 31/750HTL (710 mm)
222/800K 800 483 OH 31/800H (750 mm)
OH 31/800HTL (750 mm)
231/800K 800 483 OH 31/800H (750 mm)
OH 31/800HTL (750 mm)
222/850K 850 508 OH 31/850H (800 mm)
OH 31/850HTL (800 mm)
231/850K 850 508 OH 31/850H (800 mm)
OH 31/850HTL (800 mm)
222/900K 900 532 OH 31/900H (850 mm)
OH 31/900HTL (850 mm)
231/900K 900 532 OH 31/900H (850 mm)
OH 31/900HTL (850 mm)
222/950K 950 558 OH 31/950H (900 mm)
OH 31/950HTL (900 mm)
231/950K 950 558 OH 31/950H (900 mm)
OH 31/950HTL (900 mm)
20332K 160 119 OH 3132H (140 mm)
OHA 3132H (138,11 mm (5.7/16"))
OHE 3132H (139,7 mm (5.1/2"))
22232K 160 119 OH 3132H (140 mm)
OHA 3132H (138,11 mm (5.7/16"))
OHE 3132H (139,7 mm (5.1/2"))
23132K 160 119 OH 3132H (140 mm)
OHA 3132H (138,11 mm (5.7/16"))
OHE 3132H (139,7 mm (5.1/2"))
C 3132K 160 119 OH 3132HE (140 mm)
OH 3132HL (140 mm)
OHA 3132HE (138,11 mm)
OHA 3132HL (138,11 mm (5.7/16"))
OHE 3132HE (139,7 mm)
OHE 3132HL (139,7 mm (5.1/2"))
C3132K 160 119 OH 3132HE (140 mm)
OH 3132HL (140 mm)
OHA 3132HE (138,11 mm)
OHA 3132HL (138,11 mm (5.7/16"))
OHE 3132HE (139,7 mm)
OHE 3132HL (139,7 mm (5.1/2"))
20334K 170 122 OH 3134H (150 mm)
OHA 3134H (150,81 mm (5.15/16"))
OHE 3134H (152,4 mm (6"))
OHS 3134H (149,22 mm (5.7/8"))
22234K 170 122 OH 3134H (150 mm)
OHA 3134H (150,81 mm (5.15/16"))
OHE 3134H (152,4 mm (6"))
OHS 3134H (149,22 mm (5.7/8"))
23134K 170 122 OH 3134H (150 mm)
OHA 3134H (150,81 mm (5.15/16"))
OHE 3134H (152,4 mm (6"))
OHS 3134H (149,22 mm (5.7/8"))
C2234K 170 122 OH 3134HL (150 mm)
OHA 3134HL (150,81 mm (5.15/16"))
OHE 3134HL (152,4 mm (6"))
OHS 3134 LH (149,22 mm)
C3134K 170 122 OH 3134HL (150 mm)
OHA 3134HL (150,81 mm (5.15/16"))
OHE 3134HL (152,4 mm (6"))
OHS 3134 LH (149,22 mm)
22236K 180 131 OH 3136H (160 mm)
OHA 3136H (163,51 mm (6.7/16"))
OHE 3136H (165,1 mm (6.1/2"))
OHS 3136H (161,92 mm (6.3/8"))
23136K 180 131 OH 3136H (160 mm)
OHA 3136H (163,51 mm (6.7/16"))
OHE 3136H (165,1 mm (6.1/2"))
OHS 3136H (161,92 mm (6.3/8"))
C3136K 180 131 OH 3136HL (160 mm)
OHA 3136HL (163,51 mm (6.7/16"))
OHE 3136HL (165,1 mm (6.1/2"))
22238K 190 141 OH 3138H (170 mm)
OHA 3138H (176,21 mm (6.15/16"))
OHE 3138H (171,45 mm (6.3/4"))
OHS 3138H (168,27 mm (6.5/8"))
23138K 190 141 OH 3138H (170 mm)
OHA 3138H (176,21 mm (6.15/16"))
OHE 3138H (171,45 mm (6.3/4"))
OHS 3138H (168,27 mm (6.5/8"))
C2238K 190 141 OH 3138H (170 mm)
OHA 3138H (176,21 mm (6.15/16"))
OHE 3138H (171,45 mm (6.3/4"))
OHS 3138H (168,27 mm (6.5/8"))
C 2238K 190 141 OH 3138HL (170 mm)
OHA 3138 LH (176,21 mm)
OHE 3138 LH (171,45 mm)
OHS 3138 LH (168,27 mm)
C3138K 190 141 OH 3138HL (170 mm)
OHA 3138 LH (176,21 mm)
OHE 3138 LH (171,45 mm)
OHS 3138 LH (168,27 mm)
22240K 200 150 OH 3140H (180 mm)
OH 3140HL (180 mm)
OHA 3140H (182,56 mm (7.3/16"))
OHA 3140 LH (182,56 mm)
OHE 3140H (177,8 mm (7"))
OHE 3140 LH (177,8 mm)
23140K 200 150 OH 3140H (180 mm)
OH 3140HL (180 mm)
OHA 3140H (182,56 mm (7.3/16"))
OHA 3140 LH (182,56 mm)
OHE 3140H (177,8 mm (7"))
OHE 3140 LH (177,8 mm)
C 3140K 200 150 OH 3140HL (180 mm)
OHA 3140 LH (182,56 mm)
OHE 3140 LH (177,8 mm)
  Code   d
mm
l
mm
Hydraulic Adapter Sleeves (d1)
C3140K 200 150 OH 3140H (180 mm)
OH 3140HL (180 mm)
OHA 3140H (182,56 mm (7.3/16"))
OHA 3140 LH (182,56 mm)
OHE 3140H (177,8 mm (7"))
OHE 3140 LH (177,8 mm)
C2244K 220 161 OH 3144H (200 mm)
OHA 3144H (201,61 mm (7.15/16"))
OHE 3144H (203,2 mm (8"))
C3144K 220 156 OH 3144HTL (200 mm)
OHA 3144HTL (201,61 mm (7.15/16"))
OHE 3144HTL (203,2 mm (8"))
22244K 220 161 OH 3144H (200 mm)
OH 3144XH (200 mm)
OHA 3144H (201,61 mm (7.15/16"))
OHA 3144XH (201,61 mm (7.15/16"))
OHE 3144H (203,2 mm (8"))
OHE 3144XH (203,2 mm (8"))
23144K 220 161 OH 3144H (200 mm)
OH 3144XH (200 mm)
OHA 3144H (201,61 mm (7.15/16"))
OHA 3144XH (201,61 mm (7.15/16"))
OHE 3144H (203,2 mm (8"))
OHE 3144XH (203,2 mm (8"))
C3148K 240 169 OH 3148HTL (220 mm)
OHA 3148HTL (214,31 mm (8.7/16"))
OHE 3148HTL (215,9 mm (8.1/2"))
22248K 240 172 OH 3148H (220 mm)
OH 3148XH (220 mm)
OHA 3148H (214,31 mm (8.7/16"))
OHA 3148 XH (214,31 mm)
OHE 3148H (215,9 mm (8.1/2"))
OHE 3148XH (215,9 mm (8.1/2"))
23148K 240 172 OH 3148H (220 mm)
OH 3148XH (220 mm)
OHA 3148H (214,31 mm (8.7/16"))
OHA 3148 XH (214,31 mm)
OHE 3148H (215,9 mm (8.1/2"))
OHE 3148XH (215,9 mm (8.1/2"))
C 3148K 240 172 OH 3148XH (220 mm)
OHA 3148 XH (214,31 mm)
OHE 3148XH (215,9 mm (8.1/2"))
C3152K 260 185 OH 3152HTL (240 mm)
OHA 3152HTL (239,71 mm (9.7/16"))
OHE 3152HTL (241,3 mm (9.1/2"))
22252K 260 190 OH 3152H (240 mm)
OH 3152XH (240 mm)
OHA 3152H (239,71 mm (9.7/16"))
OHA 3152 XH (239,71 mm)
OHE 3152H (241,3 mm (9.1/2"))
OHE 3152XH (241,3 mm (9.1/2"))
23152K 260 190 OH 3152H (240 mm)
OH 3152XH (240 mm)
OHA 3152H (239,71 mm (9.7/16"))
OHA 3152 XH (239,71 mm)
OHE 3152H (241,3 mm (9.1/2"))
OHE 3152XH (241,3 mm (9.1/2"))
C3156K 280 192 OH 3156HTL (260 mm)
OHA 3156HTL (265,11 mm (10.7/16"))
OHE 3156HTL (254 mm (10"))
22256K 280 195 OH 3156H (260 mm)
OH 3156XH (260 mm)
OHA 3156H (265,11 mm (10.7/16"))
OHA 3156XH (265,11 mm (10.7/16"))
OHE 3156H (254 mm (10"))
OHE 3156XH (254 mm (10"))
23156K 280 195 OH 3156H (260 mm)
OH 3156XH (260 mm)
OHA 3156H (265,11 mm (10.7/16"))
OHA 3156XH (265,11 mm (10.7/16"))
OHE 3156H (254 mm (10"))
OHE 3156XH (254 mm (10"))
22260K 300 210 OH 3160H (280 mm)
OH 3160HTL (280 mm)
OHA 3160H (277,8125 mm (10.15/16"))
OHA 3160HTL (277,8125 mm (10.15/16"))
OHE 3160H (279,4 mm (11"))
OHE 3160HTL (279,4 mm (11"))
23160K 300 210 OH 3160H (280 mm)
OH 3160HTL (280 mm)
OHA 3160H (277,8125 mm (10.15/16"))
OHA 3160HTL (277,8125 mm (10.15/16"))
OHE 3160H (279,4 mm (11"))
OHE 3160HTL (279,4 mm (11"))
C3160K 300 210 OH 3160H (280 mm)
OH 3160HTL (280 mm)
OHA 3160H (277,8125 mm (10.15/16"))
OHA 3160HTL (277,8125 mm (10.15/16"))
OHE 3160H (279,4 mm (11"))
OHE 3160HTL (279,4 mm (11"))
22264K 320 226 OH 3164H (300 mm)
OH 3164HTL (300 mm)
OHA 3164H (303,21 mm (11.15/16"))
OHA 3164HTL (303,21 mm (11.15/16"))
OHE 3164H (292,1 mm (11.1/2"))
OHE 3164HTL (292,1 mm (11.1/2"))
23164K 320 226 OH 3164H (300 mm)
OH 3164HTL (300 mm)
OHA 3164H (303,21 mm (11.15/16"))
OHA 3164HTL (303,21 mm (11.15/16"))
OHE 3164H (292,1 mm (11.1/2"))
OHE 3164HTL (292,1 mm (11.1/2"))
C3164K 320 226 OH 3164H (300 mm)
OH 3164HTL (300 mm)
OHA 3164H (303,21 mm (11.15/16"))
OHA 3164HTL (303,21 mm (11.15/16"))
OHE 3164H (292,1 mm (11.1/2"))
OHE 3164HTL (292,1 mm (11.1/2"))
23168K 340 244 OH 3168H (320 mm)
OH 3168HTL (320 mm)
OHA 3168H (315,91 mm (12.7/16"))
OHA 3168HTL (315,91 mm (12.7/16"))
OHE 3168H (304,8 mm (12"))
OHE 3168HTL (304,8 mm (12"))
C3168K 340 244 OH 3168H (320 mm)
OH 3168HTL (320 mm)
OHA 3168H (315,91 mm (12.7/16"))
OHA 3168HTL (315,91 mm (12.7/16"))
OHE 3168H (304,8 mm (12"))
OHE 3168HTL (304,8 mm (12"))
23172K 360 246 OH 3172H (340 mm)
OH 3172HTL (340 mm)
OHA 3172H (341,31 mm (13.7/16"))
OHA 3172HTL (341,31 mm (13.7/16"))
OHE 3172H (330,2 mm (13"))
OHE 3172HTL (330,2 mm (13"))
C3172K 360 246 OH 3172H (340 mm)
OH 3172HTL (340 mm)
OHA 3172H (341,31 mm (13.7/16"))
OHA 3172HTL (341,31 mm (13.7/16"))
OHE 3172H (330,2 mm (13"))
OHE 3172HTL (330,2 mm (13"))
23176K 380 252 OH 3176H (360 mm)
OH 3176HTL (360 mm)
OHA 3176H (354,01 mm (13.15/16"))
OHA 3176HTL (354,01 mm (13.15/16"))
OHE 3176H (355,6 mm (14"))
OHE 3176HTL (355,6 mm (14"))
23180K 400 262 OH 3180H (380 mm)
OH 3180HTL (380 mm)
OHE 3180H (381 mm (15"))
OHE 3180HTL (381 mm (15"))
C3180K 400 262 OH 3180H (380 mm)
OH 3180HTL (380 mm)
OHE 3180H (381 mm (15"))
OHE 3180HTL (381 mm (15"))
23184K 420 286 OH 3184H (400 mm)
OH 3184HTL (400 mm)
OHE 3184H (400,05 mm (15.3/4"))
OHE 3184HTL (400,05 mm (15.3/4"))
C3184K 420 286 OH 3184H (400 mm)
OH 3184HTL (400 mm)
OHE 3184H (400,05 mm (15.3/4"))
OHE 3184HTL (400,05 mm (15.3/4"))
  Code   d
mm
l
mm
Hydraulic Adapter Sleeves (d1)
23188K 440 297 OH 3188H (410 mm)
OH 3188HTL (410 mm)
OHE 3188H (406,4 mm (16"))
OHE 3188HTL (406,4 mm (16"))
23192K 460 311 OH 3192H (430 mm)
OH 3192HTL (430 mm)
OHE 3192H (431,8 mm (17"))
OHE 3192HTL (431,8 mm (17"))
C3192K 460 311 OH 3192H (430 mm)
OH 3192HTL (430 mm)
OHE 3192H (431,8 mm (17"))
OHE 3192HTL (431,8 mm (17"))
23196K 480 320 OH 3196H (450 mm)
OH 3196HTL (450 mm)
OHE 3196H (457,2 mm (18"))
OHE 3196HTL (457,2 mm (18"))
223/500K 500 428 OH 32/500H (470 mm)
OHE 32/500H (469,9 mm (18.1/2"))
232/500K 500 428 OH 32/500H (470 mm)
OHE 32/500H (469,9 mm (18.1/2"))
223/530K 530 447 OH 32/530H (500 mm)
232/530K 530 447 OH 32/530H (500 mm)
223/560K 560 462 OH 32/560H (530 mm)
232/560K 560 462 OH 32/560H (530 mm)
223/600K 600 487 OH 32/600H (560 mm)
232/600K 600 487 OH 32/600H (560 mm)
223/630K 630 521 OH 32/630H (600 mm)
232/630K 630 521 OH 32/630H (600 mm)
223/670K 670 558 OH 32/670H (630 mm)
232/670K 670 558 OH 32/670H (630 mm)
223/710K 710 572 OH 32/710H (670 mm)
232/710K 710 572 OH 32/710H (670 mm)
223/750K 750 603 OH 32/750H (710 mm)
232/750K 750 603 OH 32/750H (710 mm)
232/800K 800 618 OH 32/800H (750 mm)
232/850K 850 651 OH 32/850H (800 mm)
232/900K 900 660 OH 32/900H (850 mm)
232/950K 950 675 OH 32/950H (900 mm)
22360K 300 240 OH 3260H (280 mm)
OHE 3260H (279,4 mm (11"))
23260K 300 240 OH 3260H (280 mm)
OHE 3260H (279,4 mm (11"))
22364K 320 258 OH 3264H (300 mm)
OHE 3264H (292,1 mm (11.1/2"))
23264K 320 258 OH 3264H (300 mm)
OHE 3264H (292,1 mm (11.1/2"))
22368K 340 288 OH 3268H (320 mm)
OHE 3268H (304,8 mm (12"))
22372K 360 299 OH 3272H (340 mm)
OHE 3272H (330,2 mm (13"))
  Code   d
mm
l
mm
Hydraulic Adapter Sleeves (d1)
22372H 360 299 OH 3272H (340 mm)
OHE 3272H (330,2 mm (13"))
22376K 380 310 OH 3276H (360 mm)
OHE 3276H (355,6 mm (14"))
23268K 380 310 OH 3268H (320 mm)
OHE 3268H (304,8 mm (12"))
OH 3276H (360 mm)
OHE 3276H (355,6 mm (14"))
22380K 400 328 OH 3280H (380 mm)
OHE 3280H (381 mm (15"))
23280K 400 328 OH 3280H (380 mm)
OHE 3280H (381 mm (15"))
22384K 420 352 OH 3284H (400 mm)
OHE 3284H (400,05 mm (15.3/4"))
23284K 420 352 OH 3284H (400 mm)
OHE 3284H (400,05 mm (15.3/4"))
22388K 440 361 OH 3288H (410 mm)
OHE 3288H (406,4 mm (16"))
23288K 440 361 OH 3288H (410 mm)
OHE 3288H (406,4 mm (16"))
22392K 460 382 OH 3292H (430 mm)
OHE 3292H (431,8 mm (17"))
23292K 460 382 OH 3292H (430 mm)
OHE 3292H (431,8 mm (17"))
22396K 480 397 OH 3296H (450 mm)
OHE 3296H (457,2 mm (18"))
23296K 480 397 OH 3296H (450 mm)
OHE 3296H (457,2 mm (18"))
239/1000K 1000 358 OH 39/1000H (950 mm)
239/1060K 1060 372 OH 39/1060H (1000 mm)
239/500K 500 208 OH 39/500H (470 mm)
239/530K 530 216 OH 39/530H (500 mm)
239/560K 560 227 OH 39/560H (530 mm)
239/600K 600 239 OH 39/600H (560 mm)
239/630K 630 254 OH 39/630H (600 mm)
239/670K 670 264 OH 39/670H (630 mm)
C39/670K 670 264 OH 39/670H (630 mm)
239/710K 710 286 OH 39/710H (670 mm)
239/750K 750 291 OH 39/750H (710 mm)
239/800K 800 303 OH 39/800H (750 mm)
239/850K 850 308 OH 39/850H (800 mm)
239/900K 900 326 OH 39/900H (850 mm)
239/950K 950 344 OH 39/950H (900 mm)
23936K 180 87 OH 3936H (160 mm)
23938K 190 89 OH 3938H (170 mm)
  Code   d
mm
l
mm
Hydraulic Adapter Sleeves (d1)
23940K 200 98 OH 3940H (180 mm)
23944K 220 96 OH 3944H (200 mm)
23948K 240 101 OH 3948H (220 mm)
23952K 260 116 OH 3952H (240 mm)
23956K 280 121 OH 3956H (260 mm)
23960K 300 140 OH 3960H (280 mm)
23964K 320 140 OH 3964H (300 mm)
23968K 340 144 OH 3968H (320 mm)
23972K 360 144 OH 3972H (340 mm)
23976K 380 164 OH 3976H (360 mm)
C3976K 380 164 OH 3976H (360 mm)
23980K 400 168 OH 3980H (380 mm)
23984K 420 168 OH 3984H (400 mm)
23988K 440 189 OH 3988H (410 mm)
23992K 460 189 OH 3992H (430 mm)
23996K 480 200 OH 3996H (450 mm)
C3996K 480 200 OH 3996H (450 mm)
Search by code:
 
| PortuguêsPortuguês | EnglishEnglish | EspañolEspañol | DeutschDeutsch |
Didn't find the product you were looking for? We make special products under request, contact us.
www.bgl.com.br  info@bgl.com.br
This Catalog was made with the intention of avoiding any errors that could eventually happen. BGL reserves the right to change specifications when required without previous notice.
Copyright © 2006-2021 Bertoloto & Grotta Ltda. All rights reserved.


BGL - Bertoloto & Grotta Ltda. | Sleeves for Bearings.
Av. Major José Levy Sobrinho, 1296 | Boa Vista
13486.190 | Limeira-SP | Brasil
+55 (19) 3451.8210 | +55 (19) 99392.2793 | info@bgl.com.br

All Rights Reserved
Sphera development